Кои сме ние

Еолика България ЕАД

„Еолика България” EАД е испанско акционерно дружество, регистрирано през 2004 г. в България, с основен предмет на дейност: управление на проекти в областта на проучването, изграждането и експлоатацията на възобновяеми енергийни източници.

„Еолика България” ЕАД и „Еолика Суворово” АД са български клонове на испанската Енол Груп, която е единствен акционер. Енол Груп е испанска група лидер в областта на инсталации за възобновяма енергия и по-специално за вятърна енергия.

Енол Груп започва да се занимава с вятърна електроенергия чрез Еолика Навара в началото на 90-те години и пуска в експлоатация своя първи ветроенергиен парк през 1999г. Компанията започва да изгражда и да инвестира във ветроенергийни паркове в Испания, а по-късно и в други страни в Европа като Полша, България и Румъния. В момента компанията управлява повече от 300 MW в Европа.

През 2004 г. „Еолика България” ЕАД започна изграждането на няколко вятърни парка, сред които и ВЕП Суворово в град Суворово, област Варна. Изграждането на парка приключи успешно през 2011г., като първият ветроенергиен парк на компанията в България.