Медии

Медиите за нас

Строежът на ветроенергийният парк Суворово продължава

Продължава строежът на ветроенергийния парк Суворово

Еолика възобновява строежa на ветроенергийния парк Суворово

Продължава строежът на ветроенергийния парк Суворово

30 000 души с ток от вятъра

Еолика възобновява строежa на ветроенергийния парк Суворово

Еолика България продължава строежa на ветроенергийния парк Суворово

130 милиона евро влага във вятърна електроцентрала край Суворово българо-испанско дружество „Еолика България”

Нов Ветроенергиен парк вдигат в община Суворово

На 20 км от морето монтират турбините на ветроенергиен парк

Ветроенергиен парк за 100 милиона евро

Започва следващ етап от изграждането на ветроенергиен парк Суворово