Вятърна енергия

Вятърна енергия

Вятърната енергия представлява особена форма на слънчевата енергия и се причинява от неравномерно загряване на земната площ от слънцето. Слънцето излъчва към Земята радиация, която се равнява на 100 000 000 000 000 кВтч. Приблизително 1 или 2% от тази радиация се превръщат във вятърната енергия.

Хората са започнали да използват мощността на вятъра преди много, много години.

В днешно вятърната енергия е дори още по-полезна, тъй като тя не генерира никакви отпадъци, нито замърсяване на въздуха при работа и не оказва влияние върху човешкото здраве. Вятърът е природен енергиен източник, които може да се използва почти навсякъде по света, при това природата ни го предоставя безплатно.

Началото на съвременното развитие на световната вятърна енергетика се поставя с конструирането и усъвършенстваното на малките вятърни турбини. Такива устройства са били използвани за операции с ниска сложност. Постепенно те излизат от употреба, поради разработването на турбини с по-голяма мощността. В момента всички по-големи ветрогенератори осигуряват енергия за електрическата мрежа.

През следващите години използването на вятърната енергия нараства многократно, като достига годишно увеличение от 30%. В края на 2006 г. инсталираната ветрова мощност в световен мащаб се повишава до 74 000 MW. Днес е обичайна практика за изграждане на вятърни централи да се използват генератори с мощност от 1,5 до 2,5 MW. Най-големият ветрогенератор в света е с капацитет от 6 MW (Германия). Съвременните вятърни турбини се отличават с ниско ниво на шум и минимално въздействие върху околната среда, a големите вятърни паркове произвеждат до 400 MW енергия.