Проекти

Статус

В началото на 2011г. приключи строежа на Ветроенергиен парк Суворово. В момента компанията изгражда електропровод 110kV, собственост на НЕК, който свързва подстанцията на ВЕП Суворово с подтанция на НЕК Вълчи дол. Очаква се през 2011г. паркът да влезе в експлоатация.