Проекти

Вятърен парк Суворово

Ветроенергиен парк „Суворово” е проект от промишлен мащаб, разработен от „Еолика България” ЕАД. Разположен е на територията на община Суворово, на 20 км от гр. Варна.

Проектът включва следната инфраструктура:

  • 30 бр. вятърни турбини тип „Gamesa G90”/2 MW, с височина на главината над терена — 80 м
  • свързваща подземна електрическа мрежа 20kV
  • електрическа подстанция на ВЕП „Суворово” 110/20kV
  • електропровод 110kV от подстанция на ВЕП „Суворово” към подстанция „Вълчидол” на НЕК, заедно със съоръжения за присъединяване в подстанция „Вълчидол”
  • пътища за достъп (включва реконструкция на местния път от Суворово и черни пътища в рамките на обекта за преминаване на строителна механизация)
  • площадки на север от Суворово, предназначени за изхвърляне на излишни количества изкопни материали.

Проектът е сертифициран като първи клас инвестиция от Българската aгенция за инвестиции.

Ветроенергиен парк „Суворово” ще предостави електричество на приблизително 7 000 домакинства или град от 30 000 жители. Той ще спести изгарянето на 266 000 тона черни въглища и ще предотврати замърсяване от приблизително 56 000 тона въглероден двуокис всяка година.

Разработването и реализирането на Проекта следва международния опит на основния акционер — испанката компания „Енол Груп”, и испанските общи процедури за развитие на ветроенергийни паркове, както и стандартите в областта на екологията, опазването на околната среда и публичната информация.

С цел информираност на обществеността по отношение на вятърната електроенергия и изграждането на ветроенергийния парк „Суворово”, в рамките на реализирането на Проекта, „Еолика България” АД поема ангажимента за периодично оповестяване на всяка информация, свързана с различните етапи на изпълнението му. За оптимизиране на комуникацията с дружеството, „Еолика България” АД въвежда и специална процедура за обратна връзка — Форма за обратна връзка и запитване. Чрез нея всички заинтересовани страни и особено тези, пряко засегнати от изпълнението на Проекта, имат възможността да задават своите въпроси. Компанията гарантира изготвянето на отговор в срок от три работни седмици.